Szkoły rzemiosła

Pierwsze szkoły niepubliczne, utworzone z inicjatywy organizacji rzemiosła, pojawiły się już 1993 r. Kolejne lata przynoszą kolejne szkoły co potwierdza zasadność i potrzebę, w kontekście zapotrzebowania społecznego, tworzenia rzemieślniczych szkół zawodowych i jest wyrazem rosnącego zaangażowania rzemiosła w obszar edukacji.

Cechy lub izby rzemieślnicze coraz częściej decydują się na podjęcie trudu tworzenia szkół niepublicznych. Najważniejszym argumentem przemawiającym za nauką zawodu, w formule oferowanej przez rzemiosło jest relacja mistrz-uczeń. Przemienne kształcenie zawodowe – dualne oznacza łączenie praktyki u rzemieślnika, zorganizowanej na podstawie umowy o pracę z nauką teoretyczną w szkole i z oczywistą rolą cechu jako organizacji pośredniczącej.

Obecnie działa 38 rzemieślniczych szkół zawodowych, w których kształci się blisko 6 tys. uczniów. W szkołach tych zatrudnienie znajduje 1132 nauczycieli. Do tej pory mury tych szkół opuściło ponad  14 tys. absolwentów.

Pobierz informator