Polityka Społeczna – Stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

30.11.2021Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do przekazanego przez MRiPS projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawapobierz
19.11.2019Uwagi ZRP do strategii dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2023pobierz
05.11.2019Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejpobierz
21.08.2018Stanowisko ZRP w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r.pobierz
10.05.2016Stanowisko ZRP w sprawie wieku emerytalnego skierowane do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznegopobierz
11.05.2016Opinia ZRP do projektu ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw.pobierz
19.04.2016Opinia ZRP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.pobierz
13.02.2015Stanowisko ZRP-projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracypobierz
12.02.2015Opinia ZRP-badania sanitarno-epidemiologicznepobierz
21.01.2015Opinia ZRP do zmian w Kodeksie pracy – projekt Kancelarii Prezydentapobierz
15.01.2015Opinia ZRP- Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnieniapobierz
25.08.2014Opinia ZRP- Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychpobierz
21.07.2014Opinia ZRP w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lpobierz
08.04.2014Wspólne negocjacje Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w sprawie skuteczności działań dot. zjawiska stresu związanego z pracą.pobierz
28.02.2014Opinia ZRP w sprawie przygotowania zawodowego dorosłychpobierz