Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Polityka Społeczna - Stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

30.11.2021 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do przekazanego przez MRiPS projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa pobierz
19.11.2019 Uwagi ZRP do strategii dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2023 pobierz
05.11.2019 Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pobierz
21.08.2018 Stanowisko ZRP w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r. pobierz
10.05.2016 Stanowisko ZRP w sprawie wieku emerytalnego skierowane do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego pobierz
11.05.2016 Opinia ZRP do projektu ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. pobierz
19.04.2016 Opinia ZRP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. pobierz
13.02.2015 Stanowisko ZRP-projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy pobierz
12.02.2015 Opinia ZRP-badania sanitarno-epidemiologiczne pobierz
21.01.2015 Opinia ZRP do zmian w Kodeksie pracy – projekt Kancelarii Prezydenta pobierz
15.01.2015 Opinia ZRP- Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia pobierz
25.08.2014 Opinia ZRP- Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pobierz
21.07.2014 Opinia ZRP w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 l pobierz
08.04.2014 Wspólne negocjacje Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w sprawie skuteczności działań dot. zjawiska stresu związanego z pracą. pobierz
28.02.2014 Opinia ZRP w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych pobierz

 

Archiwum lata 2008-2013

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018