Stanowiska i opinie

08.10.2021Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027pobierz
08.07.2021Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”pobierz
22.04.2021Uwagi ZRP do projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”pobierz
18.11.2020Opinia ZRP dot. komunikatu Komisji Europejskiej „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy”.pobierz
27.03.2020Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE.pobierz
20.03.2020Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2020) 113.pobierz
17.03.2020Uwagi ZRP do dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2002”.pobierz
22.05.2017Uwagi ZRP do projektu Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r.pobierz
24.03.2017Uwagi ZRP do projektu Aktualizacji Krajowego Programu Reform 2017/18 z 10 marca 2017 r.pobierz
16.03.2017Opinia ZRP na temat Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017”.pobierz
14.12.2016Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – Opinia EESC.pobierz
14.12.2016Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – Kontropinia pracodawców.pobierz
12.12.2016Komentarz ZRP w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2016)725 z 16 listopada 2016 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.”pobierz
01.06.2016Uwagi do projektu Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. opublikowanego przez Komisję Europejską, COM(2016)341 z 18 maja 2016 r.pobierz
23.03.2016Uwagi do projektu aktualizacji Krajowego Programu Reform 2016-2017.pobierz
22.03.2016Opinia ZRP dotycząca Dokumentu KE „Sprawozdanie krajowe-Polska 2016”; SWD(2016)89pobierz
17.03.2016Stanowisko ZRP dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.pobierz
05.05.2015Opinia ZRP w sprawie komunikatu COM(2015)85.pobierz
01.12.2014Stanowisko UAPME w ramach konsultacji publicznych w sprawie Small Business Act.pobierz