Ponad 30 organizacji biznesowych i think tanków apeluje do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej

15 kwietnia 2021 r. 33 organizacje podpisały się pod skierowanym do rządu apelem w sprawie planowanej zmiany modelu opodatkowania pracy. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność racjonalnej debaty o klinie podatkowym oraz na zagrożenia wynikające z niektórych spośród postulowanych kierunków zmian w tym zakresie. Wśród sygnatariuszy apelu znalazło się pięć reprezentatywnych organizacji pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.

„Zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o planowanych reformach fiskalnych, a także niektórymi propozycjami modyfikacji klina podatkowego, apelujemy do rządu o rozważną zmianę modelu opodatkowania wynagrodzeń. Jest to sprawa kluczowa z punktu widzenia zarówno konkurencyjności naszej gospodarki, jak i poziomu życia Polaków. Imponujący wzrost gospodarczy notowany w ciągu ostatnich kilku lat przed pandemią, to rezultat polskiej przedsiębiorczości i skutecznego wykorzystywania przewag konkurencyjnych. Pozbawianie się jednej z nich i jednocześnie narażanie na zniknięcie z rynku pracy tak bardzo pożądanych specjalistów, może doprowadzić do znacznego zmniejszenia tempa rozwoju” – czytamy w apelu.

Sygnatariusze apelu dostrzegają konieczność odważnej reformy klina podatkowego w Polsce, jednak podkreślają że dotychczasowy model względnie niskiego opodatkowania wynagrodzeń stanowił istotną przewagę konkurencyjną naszej gospodarki, a zwiększenie poziomu obciążeń klasy średniej może doprowadzić do odpływu z polskiego rynku pracy specjalistów, których już w tej chwili brakuje.

Przedstawiamy pełną treść apelu: Apel-organizacji-ws.-opodatkowania-pracy POBIERZ