Obchody Jubileuszu 90-lecia Związku Rzemiosła Polskiego

W bieżącym roku z dumą obchodzimy Jubileusz 90-lecia Związku Rzemiosła Polskiego.  27 października 1933 roku Prezydent Rzeczypospolitej – Ignacy Mościcki, wydał Rozporządzenie o izbach rzemieślniczych i ich związku, wychodząc naprzeciw postulatom rzemieślników. Tak rozpoczęła się historia krajowej reprezentacji rzemiosła polskiego.  Rzemiosło od wieków stanowiło ważny element gospodarki. Rzemieślnicy integrując się dla obrony wspólnych interesów jednocześnie przyczyniali się do rozwoju społeczności lokalnych, a ich organizacje zapewniały wsparcie Rzeczypospolitej w wielu kluczowych momentach historii. Pierwsze cechy rzemieślnicze zaczęły powstawać już w XIII wieku.  W połowie wieku XIX zaczęto powoływać pierwsze ich związki. Następnie próbowano tworzyć naczelne organizacje rzemiosła, jednak zaborcy byli temu zdecydowanie przeciwni. Mimo to, dzięki determinacji rzemieślników, w 1900 roku powstały pierwsze dwie izby rzemieślnicze – w Poznaniu oraz w Bydgoszczy. Kolejne izby były tworzone sukcesywnie, a w 1932 powołana została działająca nieformalnie Rada Izb Rzemieślniczych oraz odbył się krajowy zjazd delegatów izbowych. Sieć organizacyjna Związku Rzemiosła Polskiego to obecnie 25 izb rzemieślniczych, 453 cechy rzemiosł, 58 spółdzielni oraz setki tysięcy rzemieślników. Na przestrzeni lat potwierdziliśmy naszą elastyczność i profesjonalizm, trafnie odpowiadając na nowe wyzwania i pozostając niezmiennie ważnym ogniwem gospodarki. Nasza historia, tradycje oraz dualny model kształcenia zawodowego stały się dobrem narodowym, który należy pielęgnować. Jednak, tak godny Jubileusz nie może być tylko przyczynkiem do wspomnień i podsumowań. Przyszłość i rozwój to dziś kluczowe słowa dla rzemiosła, dlatego stały się również tematem przewodnim wydarzeń organizowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego w roku jubileuszowym.

12 września 2023 miały miejsce uroczystości  uświetniające 90-ą rocznicę powstania Związku Rzemiosła Polskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów odbyła się uroczysta Gala stanowiąca główne wydarzenie uroczystości. Gala została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Patronat medialny objęły TVP INFO i TVP3 . Partnerami wydarzenia byli Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Bank PKO BP, Firma Siwińscy oraz wszystkie zrzeszone w strukturze Związku izby rzemieślnicze. W Gali wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentu RP, organów administracji publicznej, organizacji partnerów społecznych – członków Rady Dialogu Społecznego, przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych oraz sponsorów wydarzenia. Podczas Gali miał miejsce panel dyskusyjny pt „Rzemiosło w XXI wieku” moderowany przez prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W panelu wzięli udział: Pan Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pan Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pani Anna Podgórska – Dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Korporacyjnej Banku PKO BP, Pani Izabela Banaś – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan Łukasz Bernatowicz – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Pracodawców BCC oraz Pan Zdzisław Siwiński – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Link do relacji z przebiegu Gali na Kanale YOU TUBE:

Transmisja 12092023 – 12 września 2023 – 03-12-37 PM – 00002.mp4

 

Link do filmu na temat Związku Rzemiosła Polskiego:

 

Link do relacji z Gali w TVP Info w programie „Info wieczór”:

 

Listy gratulacyjne dla Związku Rzemiosła Polskiego: