Biuro Techniczno – Administracyjne

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Wykonywanie zadań w zakresie obsługi administracyjno-technicznej biura ZRP.
  2. Wykonywanie zadań w zakresie bezpośredniego administrowania i obsługi technicznej nieruchomości ZRP .
  3. Nadzorowanie i współpraca w zakresie zadań dot. wdrażania systemów telekomunikacyjnych i komputerowych.
  4. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych, w tym koordynowanie oraz uczestniczenie w okresowych przeglądach administracyjno- technicznych stanu budynków i pomieszczeń.
  5. Planowanie działalności inwestycyjnej krótko i długoterminowej.
  6. Nadzór nad przebiegiem inwestycji, modernizacji.
  7. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i eksploatacją ośrodków ZRP.