Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku. Każda izba desygnuje dwóch arbitrów.

Skład Prezydium Sądu Polubownego:

Przewodniczący Sądu
Kazimierz BISZTA
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Zastępca Przewodniczącego
Władysław MAZUR
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof PIĄTEK
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

WYKAZ ARBITRÓW

Tryb działania Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego:
Wyciąg ze Statutu Związku Rzemiosła Polskiego - Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego <- kliknij, aby otworzyć

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018