Faktoring, alternatywna opcja finansowania organizacji MŚP

Prezydent SMEunited Alban Maggiar w czasie internetowych warsztatów omówił sytuację finansową organizacji MŚP i alternatywne formy finansowania z instytucjami europejskimi i dostawcami usług finansowych.

Warsztaty zorganizowała Europejska Federacja Faktoringu i Finansów Komercyjnych. Prezydent SMEunited Alban Maggiar skupił się na wpływie kryzysu na organizacje MŚP, które stanęły w obliczu utraty obrotów i problemów z płynnością. Prezydent SMEunited zwrócił uwagę na istniejące środki wsparcia oraz także na to, że doprowadzą one w dłuższej perspektywie do wyższego poziomu zadłużenia i problemów z wypłacalnością wielu organizacji MŚP. Zwłaszcza dla organizacji MŚP, które mają trudności z dostępem do kredytów bankowych, faktoring jest dla nich opcją finansowania kapitału obrotowego. W szczególności cyfryzacja i nowe firmy z branży Fintech ułatwią dostęp do faktoringu organizacjom MŚP.

Prezydent SMEunited Alban Maggiar podkreślił znaczenie otoczenia regulacyjnego dla usług finansowych i świata cyfrowego, które SMEunited ściśle śledzi na szczeblu politycznym.

Źródło: SMEunited