Objaśnienia MRPiPS w sprawie pomocy finansowej z Tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Rzecznika MŚP objaśnia wątpliwości przedsiębiorców związane z pomocą finansową z Tarczy antykryzysowej. Resort odpowiada m.in. na pytanie, czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne o jakim mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z art. 15g z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pełen tekst objaśnienia znajduje się TUTAJ

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP