Wirtualne warsztaty w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Sekretariat Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości wraz z nagrodzonymi regionami w ramach nagrody Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020 – Göteborg, Gdańsk i Pomorze oraz Nawarra – zorganizował z okazji 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast wirtualne warsztaty. Warsztaty koncentrowały się na tym, jak ponownie rozpalić ducha przedsiębiorczości w europejskich regionach i miastach, co jest warunkiem wstępnym ponownego uruchomienia silnika gospodarczego Europy i wzmocnienia jej długoterminowej odporności.

Dyrektor ds. Polityki Przedsiębiorczości Luc Hendrickx, omówił rolę regionów i miast we wdrażaniu Strategii UE dotyczącej organizacji MŚP. Strategia słusznie podkreśla to, do czego od lat wzywa SMEunited, aby aktywnie zaangażować społeczność organizacji MŚP. Udział organizacji MŚP w opracowywaniu polityk, w wyborze priorytetów i wdrażaniu programów jest rzeczywiście najlepszym sposobem zagwarantowania ich skuteczności. Luc Hendrickx podał przykład Digital Innovation Hubs, w których organizacje MŚP powinny wchodzić w skład konsorcjów, które je prowadzą. Ponadto władze publiczne, regiony i miasta mogłyby już w dużym stopniu wspierać organizacje MŚP w terminowym regulowaniu faktur. (…)

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie obciążeń regulacyjnych poprzez myślenie i działanie najpierw na małą skalę, jednorazowe stosowanie zasad proporcjonalności to kolejna polityka, w której władze lokalne mogą i powinny przodować. Wiele można jeszcze zrobić, usprawniając e-administrację. Biorąc pod uwagę olbrzymi wpływ kryzysu zdrowotnego na rentowność przedsiębiorstw, władze regionalne i lokalne powinny ustanowić mechanizmy wczesnego ostrzegania, które wspierają przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w analizowaniu ich możliwości i podejmowaniu działań w celu ponownego przekształcenia się w rentowny biznes.

Kryzys związany z pandemią COVID-19 z pewnością wpłynie również na transfer biznesu. Dyrektor ds. Polityki Przedsiębiorczości Luc Hendrickx, przypomniał zebranym, że zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące przenoszenia własności przedsiębiorstw do państw członkowskich z 1994 i 2006 roku nadal nie zostały w pełni wdrożone. Strategia MŚP słusznie precyzuje temat przenoszenia własności przedsiębiorstw i budzi obawę utraty znacznej liczby miejsc pracy w organizacjach MŚP, jeśli transfery nie będą miały miejsca. Na koniec, odniósł się do niedoboru umiejętności jako wciąż narastającego problemu dla organizacji MŚP, który należy rozwiązać lokalnie. Należy wspierać ciągłe szkolenia zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.

Źródło: SMEunited