Pismo ZRP do MEN ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

W związku z licznymi pytaniami od rzemieślników szkolących uczniów, którzy dokształcają się w szkołach branżowych I stopnia, w sprawie problemów związanych z realizacją programu praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w przypadku uczniów trzeciego roku nauki zawodu, Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z wnioskiem o rozwiązania prawne wobec uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią PISMA.