Rada Branżowa Rzemiosła Polskiego

W 2003 roku w ramach ZRP powołano Radę Branżową Rzemiosła Polskiego. Jest to nieformalne, kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu ZRP. Celem Rady Branżowej jest działanie na rzecz rozwoju i ochrony interesów branż.

Członkami Rady są prezesi lub przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, będących sygnatariuszami porozumienia o powołaniu Rady Branżowej, przewodniczący komisji branżowych Związku Rzemiosła Polskiego (lub ich upoważnieni członkowie) oraz Członek Prezydium Zarządu ZRP.

LISTA ORGANIZACJI BRANŻOWYCH, Z KTÓRYCH POWOŁYWANI SĄ CZŁONKOWIE RADY
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Jubilersko-Złotnicza ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych
i Producentów Materiałów Budowlanych ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i  Radiestetów ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych ZRP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Stowarzyszenie Młynarzy
ul. Rakowiecka 36, Warszawa
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i  Klimatyzacji
ul. Jana Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
Stowarzyszenie  Stolarzy Polskich
ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa
Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31, 03-550 Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Al. Jerozolimskie 202, pok. 200/215 00-486 Warszawa
Stowarzyszenie Fotografów, Przedsiębiorców Branży Fotograficznej RP
ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa
Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych
85-099 Bydgoszcz 23, skr. poczt. 51
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich
ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy – porozumienie z  ZRP
ul. Jagiellońska 34 lok. 4