Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Po raz kolejny Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą - Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w...

11

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w...

00

Komunikat wyboru najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe dot. organizacji 1 dodatkowego szkolenia na potrzebę projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II” (numer naboru POWR.02.15.00-00-0004/17-00) W dniu...

00

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ww. ustawy. Efekt pracy Zespołu...

00

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle - etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

10

W związku z opuszczeniem 31 stycznia 2020 r. Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, Ambasador Jej Królewskiej Mości Jonathan Knott wydał komunikat, w którym wyraża nadzieję na stworzenie partnerskich relacji z dotychczasowymi...

00

Jak podaje Biuro Rzecznika MŚP, Adam Abramowicz przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która od 1 kwietnia 2020 r. ma wprowadzić tzw. podatek cukrowy....

00

Celem programu "Dialog społeczny - godna praca" jest zacieśnienie trójstronnej współpracy między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promowanie godnej pracy w ścisłej współpracy z norweskimi...

00

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Do zadań powołanej na początku roku Pani Minister będzie należało m.in. wsparcie i promocja polskiego...

00

17 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Akademia Menadżera MMŚP 2”. Od 18 lutego do 3 marca (godz. 10.00) br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie...

00

60-milionowy kongres - Global Polonia Summit to wydarzenie, w którym poprzez wzmocnienie więzi z Polonią budujemy międzynarodowe relacje biznesowe zgodne z trendami XXI wieku. Zdefiniowanie możliwości przyszłego rozwoju i wzmocnienie...

00

W dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się III Forum Szkół Rzemiosła. W ramach programu Forum podjęty zostanie szereg istotnych kwestii wynikających z organizacji kształcenia zawodowego w...

00

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT przedsiębiorcy płacą do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rozliczają się na...

00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora...

00

Dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023, której prezesem został Paweł Wdówik, sekretarz stanu w MRPiPS oraz pełnomocnik rządu do...

00

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO dot. zapytania ofertowego na opracowanie 700 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR. W...

00

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje granty, które sfinansują usługi dla mikro-, małych i średnich firm wykonywane przez instytucje otoczenia biznesu. Granty pochodzą z poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego...

00

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok, który przedsiębiorcy złożą w tym...

00

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Od początku roku 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na...

00

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane...

00

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w podatkach. Przypominamy o najważniejszych rozwiązaniach, które od nowego roku będą dotyczyć podatników PIT, CIT i VAT. Mikrorachunki - łatwiejsza zapłata PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego...

00

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w piątek 27 grudnia 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS. Uchwalona nowelizacja ustawy...

00

W dniach 20-21 kwietnia 2020 w Warszawie odbędzie się XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Wydarzenie określane jest mianem Święta Branży Motoryzacyjnej. Określenie to nie jest przyjęte na wyrost, gdyż co roku kongresy...

00

Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców....

00

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, udzielane są polskim przedsiębiorcom dotacje na uzyskanie...

00

Wczoraj Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS plus, który ma obniżyć składki tym, którzy obecnie korzystają z Małego ZUS, a jednocześnie poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tej ulgi w przyszłym roku....

00

W dniu 11 grudnia 2019 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego uroczyście obchodziło 25 lat istnienia. Centrum od ćwierćwiecza pracuje na rzecz polskiego dialogu społecznego, dla którego stał się „domem...

00

W dniu 6 grudnia łódzka Izba Rzemieślnicza obchodziła jubileusz 90-lecia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele środowiska rzemieślniczego oraz zaproszeni goście. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jan Gogolewski....

00

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet...

00

Serdecznie zapraszamy na II Spotkanie „Rok w dialogu” promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne roku 2019 z udziałem Rady...

00

O podniesieniu limitu przychodów przynajmniej dla usług materialnych, drobnych wytwórców i handlu, mechanizmie corocznej waloryzacji kwoty oraz ogólnej ocenie Małego ZUS-u Plus z punktu widzenia mikroprzedsiębiorstw - mówi w Prawo.pl...

00

Niższe składki dla najmniejszych przedsiębiorców, czyli tzw. Mały ZUS-u plus, obejmą od stycznia 2020 r. około 320 tys. firm. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To...

00

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”....

00

Parlament Europejski przegłosował 27 listopada 2019 r. wybór nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. W głosowaniu imiennym, które odbyło się w południe w środę, posłowie zatwierdzili nową Komisję zwykłą...

00

W czwartek 21 listopada w gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się „Pomorska Gala Rzemiosła” organizowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. W wydarzeniu, które podsumowuje osiągnięcia...

00

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO organizuje konferencję pt. „Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku w godz....

00

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych). dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018