Dotacje – czas na proinnowacyjne usługi

 

Do 30 września trwa nabór wniosków w ramach III rundy konkursu Proinnowacyjne usługi  Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP. Dotacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

Link: https://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

(Grafika Google)