Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

Wczoraj została przekazana Ministrowi Finansów opinia Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie budżetu na 2019 rok. W dniu 21 września projekt ustawy budżetowej będzie przedmiotem debaty Rady Dialogu Społecznego.

Związek Rzemiosła Polskiego przyjął z zadowoleniem dokonaną w projekcie budżetu na 2019 rok korektę w stosunku do Założeń do projektu budżetu. Polegała ona na uwzględnieniu w Uzasadnieniu do projektu budżetu informacji o istniejących i potencjalnych ryzykach jego realizacji związanych z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Wcześniejsza opinia ZRP do projektu zawierała wiosek o taką korektę.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną opinią: Opinia ZRP do budżetu na 2019 rok

(Zdjęcie: Google)