Pomysł  na firmowe zatory płatnicze

Rząd chciałby unormować sytuację z nierzetelnymi dłużnikami miesiącami odwlekającymi płacenie kontrahentom za towary i usługi.

Jednym ze sposobów na niesolidne firmy, kredytujące się kosztem swoich dostawców, mają być nowe przepisy podatkowe. Minister finansów zamierza przyznać ulgę wierzycielom, a na dłużników nałożyć podwójną sankcję fiskalną. Być może, że jest to bardzo dobre posunięcie mogące zdyscyplinować dłużników i zmusić ich do regulowania zobowiązań w rozsądnym terminie, dzięki czemu zmniejszą się zatory płatnicze w gospodarce.

Link: http://archiwum.rp.pl/artykul/1385277-Ministerstwo-ma-pomysl-na-firmowe-zatory-platnicze.html

(Grafika Google)