Pod szczególnym nadzorem transakcje w firmach rodzinnych

Sprawa tyczy się podatku VAT. Krajowa Administracja Skarbowa może w wielu przypadkach skutecznie zakwestionować rozliczenia podatników, argumentując przy tym, że dana czynność stanowiła nadużycie prawa lub miała charakter pozorny.

Wielokrotnie bywa tak, że podatnicy przeprowadzają transakcje z innymi osobami z rodziny lub należącymi do tych osób spółkami. Istnieje wtedy ryzyko zarzucenia im przez organy podatkowe, że taka transakcja ma charakter nadużycia prawa lub też że ma ona charakter pozornej czynności, a na skutek zrealizowania takich czynności nie jest zachowana neutralność VAT w rozliczeniach stron transakcji.

Link: https://www.rp.pl/VAT/309109948-VAT-transakcje-w-firmach-rodzinnych-pod-szczegolnym-nadzorem.html

(Grafika Google)