Ogłoszenie  przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie składu MPS Wędrzyn

Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) poinformowało o zamiarze ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie składu MPS Wędrzyn.

Projekt obejmuje opracowanie, uzyskanie oraz uzgodnienie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, jak też przeprowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych koniecznych do wybudowania w pełni funkcjonalnego składu MPS, w tym zapewnienie w pełni funkcjonalnego połączenia z kompleksem K-2816 oraz przekazanie w pełni funkcjonalnego składu MPS do użytkowania i eksploatacji.

Szacunkowa wartość zamówienia: 62 584 200 PLN

Procedura przetargowa prowadzona będzie w języku polskim i język polski będzie językiem umowy. Ponieważ jest to zadanie inwestycyjne realizowane w ramach NATO, wymagane jest uzyskanie przez zainteresowane przedsiębiorstwa deklaracji uprawnienia

Związek Rzemiosła Polskiego zachęca Państwa  do udziału w przetargu a także do zapoznania się ze stroną :

www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu :

https://mpit.bip.gov.pl/przetargi-nato/komunikat-nr-92-18.html

Warunki uzyskania deklaracji uprawnienia opisane są na stronie:

https://mpit.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/informacje-o-przetargach-nato.html

Termin przesyłania wniosków o wydanie deklaracji uprawnienia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  to 7 września 2018 r.

(Grafika Google)