ZUS będzie pobierał składki od przychodów jak od zlecenia

Według ustawodawcy ulga na start to szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla osób podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie — przez zmniejszenie rodzajów ryzyka związanych z rozpoczęciem biznesu.

Jednak nie  jest tak do końca. Zarówno osoba prowadząca działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną), jak i przedsiębiorca w okresie ulgi na start nie są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych.  Wykonują umowę o świadczenie  danej usługi , muszą być za nich opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji również zdrowotne) na takich samych zasadach jak za każdego innego zleceniobiorcę.

Link: http://archiwum.rp.pl/artykul/1384137-Rzad-pokpil-sprawe–zachet-dla-malego-biznesu.html

(Grafika Google)