Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacamy jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczamy  w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłacamy na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Środki na rachunku VAT wykorzystujemy do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym. Mechanizm stosujemy wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Objaśnienia podatkowe z 29 czerwca 2018 r.

(Grafika Google)

Link: Objasnienia podatkowe – mechanizm podzielonej platnosci 29.06.2018(4)