Projekt ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii   przedstawiło nową propozycję ustawy, która ma regulować rozliczenia między przedsiębiorcami.

Projekt ustawy ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom firm, które uważają że jedną z barier ich rozwoju są zatory  płatnicze. Ma to przede wszystkim chronić mniejsze przedsiębiorstwa będące w  gorszej pozycji w stosunku do dużych podmiotów i nie mogą skutecznie egzekwować należnych im płatności.

Według danych niektóre opóźnienia w płatności mogą sięgać nawet do  190 dni. Dzięki opóźnianiu płatnościach duzi kredytują się u małych.

Według ministerstwa jednym z podstawowych celów  ustawy będzie wprowadzenie zasady, że przedsiębiorca płaci podatek dopiero wtedy, kiedy uzyska zapłatę za usługę lub towar dostarczony.  Co ma odciążyć dostarczycieli towarów lub usług. Projekt jednak idzie dalej –   przedsiębiorcy odliczą od dochodu niezapłacone przez kontrahentów kwoty. A dłużnicy będą musieli swój dochód powiększyć.

W ustawie zapisane jest również skrócenie płatności dokonywanych przez administrację – ma on wynosić maksymalnie 30 dni  oraz wprowadzenie ustawowego obowiązku stosowania, maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

Dodatkowo proponowane zmiany obejmują zasadę, że najwięksi podatnicy będą musieli ujawniać swoje praktyki płatnicze przy rocznych sprawozdaniach, by było wiadomo czy proceder kredytowania dużych u małych  jest n  stosowany. W przypadku potwierdzenia tegoż procederu, taka firma musi liczyć się z pozbawieniem szeregu przywilejów i ulg podatkowych.

Więcej informacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111

Projekt Ustawy : dokument358723

( Grafika Google)