Odpowiedź Ministerstwa Finansów dot. stanowiska ZRP w sprawie  wprowadzenia przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT wystawiane przez wykonawców na  naprawy pojazdów

Związek Rzemiosła Polskiego  otrzymał odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na kolejne wystąpienie Związku, przekazane na wniosek przewodniczącego Komisji Motoryzacyjnej – z postulatem wprowadzenia zasady obligującej ubezpieczycieli do wypłat odszkodowań przy likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie na podstawie faktur. 

Ministerstwo wyjaśnia, że przede wszystkim z powodu możliwych skutków finansowych tego rozwiązania powodujących podwyżki składek ubezpieczeniowych, a więc mających wpływ na posiadaczy pojazdów –   uzasadnione jest  poszukiwane innych sposobów rozwiązania tej kwestii. Ponadto pismo Ministerstwo Finansów informuje o wprowadzonych już  planowanych  rozwiązaniach  ograniczających szarą strefę w branży motoryzacyjnej (m. in. kasy fiskalne online).

Link: Odpowiedź Ministerstwa Finansów dot. stanowiska ZRP ws. wprowadzenia przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT wystawiane przez wykonawców naprawy pojazdów

(Grafika Google)