Sankcje za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Zmiana wprowadza zgodne z dyrektywą definicje tajemnicy przedsiębiorstwa, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa. Zmiany wprowadzają też sankcje za pozyskiwanie tajemnic, czego polskie prawo obecnie nie przewiduje.

Zniknąć mają przepisy stanowiące, że przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy pracownik ma zakaz ujawniania, wykorzystania i przekazywania tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń czasowych dla takiej ochrony. Takie zmiany wprowadza podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Link: https://inforfk.pl/aktualnosci/3985905,Nowe-sankcje-za-ujawnienie-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html

(Grafika Google)