Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym

Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, które podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Sąd przyznaje  rację fiskusowi, wskazując, że ustawodawca w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC rozumie przez pojęcie „praw majątkowych” wszystkie prawa, które spełniają łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, prawa te muszą być zbywalne, a więc być przedmiotem obrotu. Ponadto prawa te muszą posiadać określoną wartość majątkową. Jeśli bowiem strony umowy sprzedały wartość firmy oraz określiły wartość tego prawa na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą wartości poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a wskazaną w umowie i uiszczoną wyższą od tej sumy ceną, to nie sposób zgodzić się z firmą , że to prawo nie jest prawem majątkowym w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Link: https://www.rp.pl/PCC/308279989-PCC-dodatnia-wartosc-firmy-nie-jest-prawem-majatkowym-do-opodatkowania.html

( Grafika Google)