Realizacja zarządu sukcesyjnego

Z wejściem w życie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej powstanie instytucja zarządcy sukcesyjnego. Sukcesyjny zarządca powinien zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy. Powołać go można jeszcze za życia, ale również po śmierci przedsiębiorcy indywidualnego i działającego w ramach spółki cywilnej.

Wymierne korzyści odniosą przedsiębiorcy, czy też raczej ich następcy prawni, jeżeli zadbają o los swojego biznesu zawczasu.

Ustawa oczekuje na podpis prezydenta, wejdzie w życie 3 miesiące po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Można się spodziewać się, że nowe przepisy zaczną działać w listopadzie br.

Link:

http://www.rp.pl/Firma/307209988-Jak-bedzie-mozna-realizowac-zarzad-sukcesyjny.html