Stanowisko ZRP do projektu uchwały nr 61 strony społecznej RDS w sprawie Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych

Przedstawiamy stanowisko do opublikowanej na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych oraz projektu uchwały nr 61 Rady Dialogu Społecznego.

Związek Rzemiosła Polskiego, po dodatkowych konsultacjach  z krajową reprezentacją branży budowlanej, wyraża sprzeciw wobec propozycji obniżenia progu stosowania ustawy – prawo zamówień publicznych. Nie zgadzamy się  z niektórymi rozwiązaniami proponowanymi przez pozostałych uczestników strony społecznej dialogu i wspieranymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Link:

stanowisko ZRP do koncepcji nowego pzp próg bagatelności (3)