Zmiana nazwiska a postępowanie podatkowe

Urzędowa zmiana nazwiska podczas trwającego postępowania podatkowego może uniemożliwić odbiór decyzji, a tym samym terminowego złożenia odwołania.

Zmiana nazwiska, chociażby w momencie ślubu, może utrudnić postępowanie w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej. Z tej prostej przyczyny, że podatnik nie będzie w stanie odebrać listu poleconego, który jest zaadresowany na stare dane. Choć identyfikację odbiorcy można dokonać także po innych danych, jak chociażby PESEL, to właśnie nowe nazwisko jest przeszkodą w wydaniu listu na poczcie.

NSA przy okazji wydanego wyroku w sprawie jednej z podatniczek, której z powodu nowych danych w dowodzie odmówiono wydania listu poleconego, przypomina, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 105/16) urzędy w kontaktach z obywatelami muszą posługiwać się jego aktualnymi danymi, w tym także imieniem i nazwiskiem. Złożenie odwołania może więc nastąpić po wyznaczonym terminie, który liczony jest od daty doręczenia decyzji, którego w przypadku nieodebrania listu nie można ustalić.

Link: https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/309179937-Fiskus-musi-pilnowac-adresata—-doreczenie-decyzji-fiskusa-a-zmiana-nazwiska-podatnika.html

(Grafika: Google)