Kredyty dla mikrofirm tematem spotkania w Związku Banków Polskich

W dniu 3 lipca 2019 r. odbyła się Warszawie zorganizowana przez Związek Banków Polskich konferencja pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”. Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji, polskich instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli przedsiębiorców były  prowadzone dyskusje w czterech blokach tematycznych :

  • Dostęp do kredytu. Mity i fakty;
  • Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców;
  • Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu;
  • Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel ZRP – Sławomir Pyciński, który uczestniczył w dyskusji panelowej w czwartym bloku tematycznym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na niski poziom korzystania z kredytów bankowych przez mikro i małych przedsiębiorstw spowodowany wysokim kosztem kredytu, brakiem informacji o tych kredytach,  skomplikowanymi procedurami bankowymi, również w przypadku instrumentów wspieranych ze środków publicznych oraz przez brak instrumentów finansowanych z tych źródeł, które byłyby dostoswane do potrzeb mikroprzedsiębiorców.  Pośród innych czynników ograniczających zainteresowanie kredytami wśród przedsiębiorców zostały wskazane niepewność, co do przyszłej sytuacji ekonomicznej, brak stabilnego otoczenia regulacyjnego, zwłaszcza w  sferze podatkowej oraz brak pracowników.