Aktualności

Konferencja prasowa nt. skutków kryzysu dla sektora MŚP

W dniu dzisiejszym w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona kryzysowi gospodarczemu zagrażającemu sektorowi rzemiosła handlu i usług. Gospodarzem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego z Prezesem Jerzym Bartnikiem a współorganizatorami: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług z prezesem Zbigniewem Jarzyną, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa z wiceprezesem Wojciechem Papisem i Polska Izba Handlu z prezydentem Waldemarem Nowakowskim.

Czytaj dalej

Dofinansowanie do targów

Ministerstwo Gospodarki zamyka nabór wniosków o dofinansowanie w ramach branżowych projektów promocyjnych. Jednocześnie Ministerstwo informuje, że środki na działania wspierające udział przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą są dostępne nadal w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Czytaj dalej

Konferencja „Nowe podejście do nauczania i uczenia się”

Dnia 12 lutego 2009 r. w Warszawie w sali im. Jana Kilińskiego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Nowe podejście do nauczania i uczenia się” otwierającą realizację projektu „Edukacja bez barier – program szkoleniowy wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych“ finansowanego ze środków podprogramu Leonardo da Vinci.

Czytaj dalej

XV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta – rozstrzygnięta!

Rozstrzygnięta została XV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj dalej

Posiedzenie Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Już 29 stycznia 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się posiedzenie Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta, które wyłonieni laureatów XV Edycji Nagrody. Pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem tego literackiego wydarzenia jest Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj dalej

Spotkanie z przedsiębiorcami z Malty

W dniu 26 stycznia w godz. 10:30 – 13:30 Konfederacja Pracodawców Polskich organizuje w swojej siedzibie spotkanie z przedsiębiorcami z Malty. Wizyta delegacji biznesu związana jest z oficjalną wizytą Prezydenta Malty w Polsce. Na spotkaniu będzie istniała możliwość nawiązania kontaktów handlowych podczas rozmów dwustronnych z każdym z przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Wspólne propozycje zmian ustawy

Chlebowskiego w sprawie przepisów nakładających na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, a także do udzielania pierwszej pomocy – niezależnie od wielkości firmy.

Czytaj dalej

Milano Word Food Exhibition – TUTTO FOOD

Związek Rzemiosła Polskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP reprezentować będzie polskie rzemiosło podczas Międzynarodowych Targach Żywności MILANO WORD FOOD EXHIBITION – TUTTO FOOD, które odbywać się będą w dniach 10 – 13 czerwca 2009 roku w Mediolanie.

Czytaj dalej

Pożegnanie

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy śp. Andrzeja Trzpila, naszego Przyjaciela i wieloletniego współpracownika, wysokiej klasy rzemieślnika i zaangażowanego działacza. Pełnił szereg ważnych funkcji społecznych.

Czytaj dalej

Pożegnanie – Śp. Józefa Wilaszka

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 9 stycznia 2009 roku, Śp. Józefa Wilaszka Wiceprezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie, Radnego Rady Gminy w Baranowie.

Czytaj dalej

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Już jutro w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ulicy Miodowej 14 odbędzie się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Organizatorem spotkania jest Związek Rzemiosła Polskiego z prezesem Jerzym Bartnikiem i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z prezesem Leszkiem Janowskim.

Czytaj dalej

Złoty i Platynowy Laur dla najlepszych

Rozpoczyna się kolejna, trzynasta już edycja Konkursu o Złoty i Platynowy Laur. Konkurs jest wyzwaniem dla rzemieślników, kupców i przedsiębiorców skupionych w organizacjach rzemieślniczych i kupieckich oraz dla firm niezrzeszonych. O cenną statuetkę ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które w minionym roku osiągnęły szczególne wyniki – zarówno inwestycyjne, jak i gospodarcze, oraz zwiększyły zatrudnienie.

Czytaj dalej

Pismo ZRP do minister Jolanty Fedak w sprawie refundacji

Związek Rzemiosła Polskiego, w nawiązaniu do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom z dnia 26 kwietnia 2007 r., przedstawił propozycje zmian zgodnych z oczekiwaniami środowiska rzemieślniczego oraz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj dalej

Grudniowy numer „Małej Firmy”

Już niedługo w sprzedaży nowy numer miesięcznika „Mała Firma”, a w nim:
– Zmiany podatkowe czekające przedsiębiorców w 2009 roku
– Jak Święta Bożego Narodzenia wpływają na pracę rzemieślników?

Czytaj dalej

Przywitanie nowego Duszpasterza Rzemiosła

Dnia 2 grudnia br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła. Jak zawsze żelaznym punktem spotkania były przygotowania do następnej – XXVIII Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę (28 czerwca 2009 r.).

Czytaj dalej

Organizatorzy pracy bezpiecznej nagrodzeni

Główny inspektor pracy już po raz piętnasty uhonorował nagrodami i wyróżnieniami organizatorów bezpiecznej pracy w Polsce. Wręczono je 25 listopada br. podczas uroczystej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.

Czytaj dalej

IV Kongres Spółdzielczości Polskiej

Pod koniec listopada obradował w Warszawie IV Kongres Spółdzielczości. Jako najwyższe forum ruchu spółdzielczego, Kongres skoncentrował się na rozwiązaniu dylematów, przed którymi stoi ruch spółdzielczy. Wypracowanie wspólnego stanowiska i nakreślenie kierunków dalszego rozwoju jest szczególnie ważne, ponieważ Polska spółdzielczość wciąż jeszcze nie uporała się z trudami transformacji. Powszechny brak zrozumienia istoty spółdzielczego systemu gospodarowania, a także kryzys spółdzielczej tożsamoś

Czytaj dalej

XV Edycja Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta

Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody Literackiej im Władysława St. Reymonta. Pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem tego literackiego wydarzenia jest Związek Rzemiosła Polskiego. Nagroda została ustanowiona w 1994 roku, dla upamiętnienia postaci Władysława Reymonta, Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty.

Czytaj dalej