Aktualności

Kongres Gospodarczy PSL

28 maja 2009 w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Kongres Gospodarczy zorganizowany z inicjatywy prezesa PSL, Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Przedsiębiorcy i samorządowcy rozmawiali przede wszystkim o możliwościach wyjścia z kryzysu. Podczas kongresu kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych regionów Polski otrzymało Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość 2009”. W Kongresie uczestniczyło około 100 przedstawicieli środowiska, w tym również liczni cz

Czytaj dalej

15-lecie Komisji Trójstronnej

W dniu 27 maja 2009 roku w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Dialog społeczny – sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie”. Zorganizowana z okazji jubileuszu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Czytaj dalej

Eurobus – Mobilne Centrum Informacji

W dniu 23 maja 2009 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) rozpoczęła cykl wyjazdów informacyjno – promocyjnych pt. ” Eurobus – Mobilne Centrum Informacji”. W trakcie trwania cyklu, eksperci z MJWPU będą informowali mieszkańców Województwa Mazowieckiego o dostępnych na Mazowszu funduszach unijnych. Będzie można również skorzystać z fachowych konsultacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Eurobus będzie odwiedzał miejscowości przy oka

Czytaj dalej

Konkurs „Praktyki Przyjazne Pracownikom 50+”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza pierwszy ogólnopolski konkurs „Praktyki przyjazne pracownikom 50+”. Jego celem jest promocja dobrych praktyk zarządzania wiekiem wśród polskich firm i instytucji rynku pracy. Konkurs jest realizowany w podziale na dwie kategorie: „Praktyki pracodawców przyjazne pracownikom 50+” oraz „Praktyki pośrednictwa pracy i szkoleń na rzecz osób 50+”.

Czytaj dalej

Gazeta Wyborcza: Koniec bojów z ubezpieczycielami o wysokość odszkodowania?

Jak donosi dzisiejsza Gazeta Wyborcza – Rzecznik ubezpieczonych chce, żeby to niezależny rzeczoznawca decydował o tym, ile pieniędzy dostaniemy na naprawę samochodu. „Marcin Jabłczyński o odszkodowanie walczył z ubezpieczycielem kilka miesięcy. Latem na prostej drodze niedaleko Tczewa uderzył w niego inny kierowca. Koszt naprawy autoryzowany serwis Opla wycenił na 20 tys. zł. Innego zdania była firma ubezpieczeniowa. – Poinformowali mnie, że dostanę 8 tys., bo na tyle straty oszacował ich rzeczo

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pracodawców i pracowników.

Czytaj dalej

Spotkanie Komisji Trójstronnej

W dniu 15 maja 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, któremu przewodniczył Wicepremier oraz Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. W posiedzeniu Prezydium TK uczestniczył również Premier Donald Tusk.

Czytaj dalej

Produkty regionalne wizytówką Polski

W dniu 12 maja 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw” pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Czytaj dalej

Nowe szanse dla przedsiębiorców

Dnia 27 maja 2009 r. w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbędzie się seminarium „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców”. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z unijną dyrektywą usługową i jej implementacją do prawa polskiego oraz z transgraniczny świadczeniem usług.

Czytaj dalej

Konferencja dotycząca produktów regionalnych

Zapraszamy do udziału w konferencji „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw”, która odbędzie się 12 maja 2009 roku o godz. 1100, w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ulicy Miodowej 14, w Sali im. Jana Kilińskiego. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Czytaj dalej

II Forum Funduszy Europejskich

Jeszcze dzisiaj w informacyjnym miasteczku funduszy, rozstawionym na Placu Zamkowym w Warszawie zainteresowani mają szansę poznać ofertę programów współfinansowanych ze środków europejskich.
Na chętnych, poza 80 stoiskami wystawienniczymi, czekają interesujące wykłady oraz kino funduszy europejskich.

Czytaj dalej

Bon na innowacje

PARP ogłasza drugą edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.
Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
W roku 2009 został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem.

Czytaj dalej

Fryzjerskie Mistrzostwa Polski 2009

W dniach 24 – 26 kwietnia 2009 roku w Poznaniu odbyły się mistrzostwa fryzjerstwa, w których udział wzięli uczestnicy z Polski, Niemiec oraz Francji.
Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniu 25 kwietnia 2009 roku gościły 142 zawodników juniorów zarówno we fryzjerstwie damskim jak i męskim, którzy zmagali się o tytuły Mistrzowskie oraz zwycięstwa indywidualne w poszczególnych konkurencjach.

Czytaj dalej

Projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”

Związek Rzemiosła Polskiego wygrał konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2011 roku. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących Dialogu społecznego.

Czytaj dalej

Zygmuntówka ciastkiem Warszawy

23 kwietnia, w Teatrze Kamienica, rozstrzygnięto konkurs na słodki symbol Warszawy. Spośród propozycji nazw, nadesłanych podczas plebiscytu, wybór padł na ZYGMUNTÓWKĘ, autorstwa Witolda Żyły z Warszawy.

Czytaj dalej

II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”

W dniach 15 – 16 października 2009 roku w Sankt-Petersburg (Sankt-Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomii i Finansów) odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”. Podczas spotkania poruszane będą m.in.: globalne problemy energetyki; Energetyka i geopolityka w warunkach kryzysu gospodarczego; Kryzys gospodarczy a bezpieczeństwo energetyczne; Energooszczędność i ekologiczne problemy energetyki.

Czytaj dalej

Gazeta Podatnika: ZRP: Niech organizacje rzemieślników doradzają MŚP.

„Związek Rzemiosła Polskiego namawia Ministerstwo Finansów do takiej zmiany
projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, która umożliwi
organizacjom rzemieślniczym świadczenie usług doradztwa podatkowego nie
tylko własnym członkom, ale i pozostałym przedsiębiorcom – zwłaszcza tym z
sektora MŚP.” – czytamy na portalu Gazeta Podatnika.

Czytaj dalej

Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował opinię do projektu Konwentu Marszałków Województw RP, dotyczącego przyszłości samorządu gospodarczego w Polsce.
ZRP nigdy nie kwestionował i nie kwestionuje konieczności powołania w Polsce silnego samorządu gospodarczego, jako partnera administracji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Czytaj dalej

List Partnerów Społecznych do Premiera Pawlaka

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 kwietnia 2009 roku strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przesłała uwagi do Waldemara Pawlaka – Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki w związku z uwagami strony rządowej dotyczącymi Pakietu Działań Antykryzysowych.
Partnerzy uważają , że dotychczas przedstawione przez stronę rządową dokumenty dotyczące działań antykryzysowych nie stanowią spójnej i konkretnej odpowiedzi na propozycje strony społecznej.

Czytaj dalej

Uwagi ZRP do projektu ustawy Prawo Probiercze

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Ogólnopolską Komisją Złotniczo-Jubilerską ZRP przesłał do Adama Szejnfelda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki uwagi i opinie w sprawie projektu Prawo Probiercze. Do zmian w prawie, już w roku ubiegłym, środowisko rzemieślniczych firm złotniczych i jubilerskich wyraziło pozytywny stosunek. Związek oraz Komisja zgadzają się, że obowiązujący system prawny zawiera określone wady i nie sprzyja rozwojowi rynku.

Czytaj dalej

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła

16 kwietnia br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła. Najważniejszym tematem spotkania była XXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie się 28 czerwca br. Tegorocznej pielgrzymce będzie przyświecać hasło „Otoczmy życie troską jak Maryja”, nawiązujące tradycyjnie do hasła obowiązującego roku liturgicznego.

Czytaj dalej