Aktualności

Rzemieślnicy pielgrzymują do Matki Bożej

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca klasztor jasnogórski gościł ogólnopolską pielgrzymkę rzemieślników. Z całego kraju zjechali przedstawiciele izb i cechów, aby modlić się w intencji swojego środowiska.

Czytaj dalej

Złoty i Platynowy Laur 2008 rozdany!

Dnia 20 czerwca 2008 roku w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, wręczone zostały statuetki Złotych i Platynowych Laurów 2008. W tym roku Kapituła Konkursu wybrała 32 najaktywniejszych rzemieślników, kupców i przedsiębiorców w Polsce, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej wyróżnili się osiągnięciami zawodowymi oraz umiejętnościami menadżerskimi.

Czytaj dalej

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo ZRP

W odpowiedzi na pismo ZRP z dnia 6 maja 2008 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej poinformował, że prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Prace są w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych.

Czytaj dalej

Kongres Rzemiosła Polskiego

Dnia 4 czerwca 2008 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrał się Kongres Rzemiosła Polskiego. Za rok odbędą się wybory nowego Prezesa ZRP.

Czytaj dalej

Złoty i Platynowy Laur 2008

Kapituła Konkursu o Złoty i Platynowy Laur, pod przewodnictwem Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, wyłoniła w dniu 8 maja 2008 roku ostateczną listę tegorocznych Liderów. W tym roku jury miało naprawdę trudny wybór, ponieważ każdy z kandydatów zasługiwał na wyróżnienie.

Czytaj dalej

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Obradujący w dniu 12 czerwca 2007 r. Kongres Rzemiosła Polskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu ZRP. W statucie dodany został m.in. nowy rozdział – „VI a Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego”.

Czytaj dalej

Wygaśnięcie licencji na Program Mistrz

Informujemy, że w dni dzisiejszym (5.05.08) pojawiły się problemy techniczne, uniemożliwiające korzystanie z Programu Mistrz. Trwają prace techniczne nad usunięciem tej wady. Jutro wszystkie cechy korzystające z programu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej plik z aktualizacją licencji na program. Po wgraniu pliku możliwe będzie dalsze korzystanie z Programu Mistrz.

Czytaj dalej

Wystąpienie ZRP do Komisji „Przyjazne Państwo” w sprawie nierówności w traktowaniu przedsiębiorców w

Związek Rzemiosła Polskiego, nawiązując do ustaleń podjętych na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” dnia 3 kwietnia br. poświęconym rozpatrzeniu wniosków obywateli dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, przesłał do Komisji swoje stanowisko do grupy wniosków zatytułowanych w prezentowanym materiale jako „Ograniczone uprawnienia przedsiębiorców” oraz nierówności w traktowaniu przedsiębiorców w obowiązkach w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jednym z wielokrotnie podnosz

Czytaj dalej

Propozycje zmian w prawie budowlanym

Sejmowa Komisja nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” przedstawiła propozycje zmian przepisów hamujących powstawanie nowych inwestycji. To najważniejsze od lat propozycje zmian w polskim prawie budowlanym.

Czytaj dalej