Kongres Przedsiębiorczości o odliczeniach podatku VAT od samochodów osobowych

Rada Ministrów odrzuciła projekt Ministerstwa Finansów dotyczący odebrania przedsiębiorcom na trzy lata prawa do odliczania VAT z faktur za paliwo do samochodów z kratką.

Niestety utrzymane zostało ograniczenie prawa do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych nieposiadających kratki oraz ograniczenie odliczania podatku
VAT od zakupu tych aut do kwoty 6 tys. zł. Te zapisy są sprzeczne z sentencją wyroku
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
C-414/07 Magoora sp. z o.o., podnoszą koszty działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców i mają negatywny wpływ na branżę motoryzacyjną i firmy leasingowe.

Zdaniem Kongresu Przedsiębiorczości obecne rozwiązania naruszają również jedną z fundamentalnych zasad podatku VAT tj. zasadę neutralności. Podstawowym instrumentem realizacji zasady neutralności w konstrukcji VAT jest prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności opodatkowanej.

Więcej informacji w załączniku.