Kolejne bezpłatne szkolenia z „Etyki i biznesu”

Jak połączyć zasady etyki i wymagania biznesu? Jak zmniejszyć stres w pracy? Jak zapewnić bezpieczeństwo i elastyczność zatrudnienia? to jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas bezpłatnych szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Etyki i biznesu”.

Projekt „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników” jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pracodawców i pracowników. Projekt realizowany jest przez Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Business Consulting Polska.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.  To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy i zarządzaniu firmą.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:
15 listopada – 18 listopada 2009 roku – Zakopane
22 listopada – 25 listopada 2009 roku – Wisła
29 listopada – 2 grudnia 2009 roku – Wisła
6 grudnia – 9 grudnia 2009 roku – Zakopane

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie projektu oraz w załączniku) pocztą elektroniczną na adres biuro@etykaibiznes.eu lub faksem 022 628 60 52

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

W celu refundacji kosztów przejazdu pociągiem informujemy, iż konieczne jest zachowanie oryginałów biletów. Maksymalny koszt refundacji to 180 zł brutto.

Szczegółowe informacje na stronie: LINK