Gazeta Prawna: Rząd: mniej na wynagrodzenia firm szkoleniowych

„Na zarządzanie unijnym projektem szkoleniowym w 2010 roku nie będzie można przeznaczyć więcej niż 20 proc. jego całkowitej wartości. Zyskają na tym uczestnicy szkoleń.”

„Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przeanalizowało budżety unijnych projektów szkoleniowych. Okazało się, że część firm zawyża swoje koszty.”

„– Jest wyraźna tendencja do zawyżania wydatków na obsługę i promocję projektu kosztem działań merytorycznych – mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskich Funduszy Społecznych w MRR.”

„Obecnie nie ma jednolitych standardów, według których urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy (WUP) oceniają budżety projektów przygotowywanych przez firmy szkoleniowe. Na przykład w województwie podlaskim na zarządzenie projektem mogą one przeznaczyć nawet 30 proc. jego łącznej wartości.”

„– Oceniający projekty w takiej sytuacji nie wnikają w szczegóły budżetu – mówi Hubert Ostapowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.”

„Zdarza się jednak, że na wynagrodzenia i promocje projektu firmy szkoleniowe chcą przeznaczyć nawet 50–60 proc. całego budżetu. Jak mówi Hubert Ostapowicz, w takich sytuacji oceniający karzą firmę ubiegającą się o dotację obniżeniem punktacji, co zmniejsza jej szansę na wygranie konkursu. Nakazują też ograniczenie budżetu.”

„MRR zamierza wprowadzić w 2010 roku zasady jednakowe dla wszystkich województw. Proponuje, aby na wynagrodzenia personelu i promocję projektu można było przeznaczyć maksymalnie 10, 15 i 20 proc. jego wartości w zależności od wielkości projektu oraz jego specyfiki. Dziś ministerstwo będzie konsultowało swoje propozycje m.in. z przedstawicielami urzędów marszałkowskich.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Beata Lisowska

4.11.2009

LINK