„Standard minimum” we wnioskach aplikacyjnych PO KL

W związku z wprowadzeniem przez Instytucję Zarządzającą PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w połowie br. zmiany w procedurze aplikacyjnej polegającej na wprowadzeniu tzw. „standardu minimum” dot. odpowiedniego uwzględniania przez wnioskodawców zasady równości szans kobiet i mężczyzn Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił wniosek o dokonanie wstępnej oceny stosowania w/w standardu przez instytucje pośredniczące II stopnia (instytucje wdrażające według starej nazwy) oraz partnerów społecznych.

W ocenie Związku oraz opinii wielu środowisk zaangażowanych we wdrażanie PO KL wspomniany standard stał się bardzo poważnym problemem dla wielu wnioskodawców, w tym także dla rzemiosła i jego organizacji. Według wstępnych informacji napływających do ZRP zmiana ta powoduje odrzucanie wartościowych projektów już na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje w załączniku.