Ogólnopolska narada oświatowa izb rzemieślniczych w Tarnowie

W dniach 14-16 października 2009 r. w Tarnowie odbyła się ogólnopolska narada oświatowa izb rzemieślniczych, organizatorem której był Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wszystkich zrzeszonych izb rzemieślniczych.

Głównym tematem poruszanym podczas posiedzenia była problematyka kształcenia zawodowego. Uczestnicy zapoznali się m.in. z organizacją i działalnością Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz materiałami opracowanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat kształcenia zawodowego w kontekście prowadzonych prac dotyczących reformy systemu edukacji.

Szczegółowe informacje w załączniku.