Nowe metody zarządzania przedsiębiorstwami

Już 6 listopada w 2009 roku w Bydgoszczy, w ramach zadania 3 projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”  odbędzie się drugie szkolenie warsztatowe.

Podobnie jak w przypadku pierwszego szkolenia uczestnikami będą reprezentanci izb rzemieślniczych i cechów. Dzięki zdobytej wiedzy przyszli eksperci będą szybciej i efektywniej reagować na potrzeby partnerów społecznych.

Do listopadowej sesji warsztatowej zgłoszono 15 uczestników.