Gazeta Prawna: Co 10 firma bez dopłat za pracę młodocianych

„Pracodawcy mają do 15 listopada czas na złożenie wniosku do ochotniczych hufców pracy (OHP) o refundację wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych młodocianych, których mają zamiar zatrudnić. Dotyczy to osób, które ukończyły 15 lat, ale nie mają więcej niż 18 lat.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Jak sprawdziliśmy, zatrudnieniem młodych osób jest zainteresowanych coraz więcej firm. Nie dziwi to zwłaszcza w czasie kryzysu. Firmy mają darmowych pracowników – uczniów – a oni zdobywają nowe kwalifikacje, dzięki czemu łatwiej mogą znaleźć docelowe zatrudnienie w przyszłości.”

„Firmy chcące zatrudniać młodocianych powinny zwrócić szczególną uwagę na zmienione od 1 stycznia tego roku przepisy, po to, aby nie odmówiono im refundacji. Od tego dnia mogą się o nie ubiegać tylko ci pracodawcy, którzy dopiero zamierzają zatrudnić młodocianego i w tym celu składają tzw. wniosek prognozujący do komendy wojewódzkiej ochotniczych hufców pracy. W ubiegłym roku najpierw podpisywali umowę z młodocianym, a dopiero potem ubiegali się o refundację.”

„– Co dziesiątej firmie odmówiliśmy refundacji, bo wcześniej podpisały umowę z młodocianym, a dopiero potem ubiegały się o refundację – mówi Agata Ziemkiewicz z mazowieckiej komendy OHP.”

„Kolejnym warunkiem, jaki musi spełnić firma, która chce otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia młodocianego, jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych i pedagogicznych. Musi je mieć pracodawca lub osoba prowadząca w jego imieniu zakład albo osoba przez niego zatrudniona.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Paweł Jakubczak

4.11.2009

LINK