Skuteczni eksperci = efektywny dialog – spotkanie w Bydgoszczy

W dniu 6 listopada 2009 roku w Bydgoszczy odbyło się szkolenie realizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”. Współorganizatorem seminarium była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Spotkanie  skierowane było do reprezentantów izby i cechów rzemieślniczych.  Udział w nim wzięli m.in.: przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego Anna Jaworska-Metzner oraz Robert Zieliński, Krzysztof Błaszczyk – sekretarz WKDS oraz Anna Strysik – specjalista ds. funduszy UE.

Warsztaty z wykorzystaniem technik aktywnego nauczania stały się doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzeniu dialogu społecznego. Poświęcone zostały one negocjacjom z partnerami społecznymi na przykładzie administracji publicznej i samorządowej w zakresie możliwości realizacji projektów.

Podczas szkolenia przedstawiono ideę projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”, którego głównym celem jest przede wszystkim budowanie kompetencji eksperckich oraz podnoszenie świadomości na temat dialogu społecznego jako metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

W trakcie seminarium przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przedstawił  działalność regionalnego  dialogu społecznego w Bydgoszczy. Następnie  odbyła się dyskusja dotycząca dialogu społecznym środowiska rzemieślniczego utrzymywanym na poziomie centralnym, regionalnym, zakładowym oraz branżowym. Na zakończenie szkolenia grupa uczestników starła się wypracować pewne procedury w dialogu społecznym, które mają stać się sposobem na unikanie konfliktów społecznych.