Seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”

W ramach projektu SME-Trainet („Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP”) finansowanego z Programu „Leonardo da Vinci” w dniu 4 listopada 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”.

Podczas seminarium eksperci w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego przeanalizowali aktualną sytuację dot. struktur szkoleń i wsparcia dla młodych przedsiębiorców w Polsce. Wyniki przeprowadzonej pod koniec seminarium dyskusji zostaną zaprezentowane podczas konferencji międzynarodowej z udziałem wszystkich partnerów projektu w maju 2010 roku w Lathi (Finlandia).

Celem projektu SME-Trainet jest identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w krajach partnerów projektu na rzecz rozwoju i wzrostu sektora młodych przedsiębiorców reprezentujących mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się kształceniem zawodowym przedsiębiorców w celu stałego ulepszania metod szkolenia, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb młodych przedsiębiorców.