Ogólnopolska Wystawa Wyrobów Rzemiosła Artystycznego „ARS SACRA”

W dniu 28 listopada 2009 roku w Arsenale na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolska Wystawa Wyrobów Rzemiosła Artystycznego.

Impreza, pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika, organizowana jest przez Cech Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie przy współpracy z Częstochowską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wyroby o charakterze sakralnym oraz elementy wystroju ściśle związane z obiektami sakralnymi. Eksponaty na wystawie nie będą podlegały ocenie. Każdy z wystawców otrzyma dyplom udziału w imprezie.

Ojcowie Paulini jako gospodarze imprezy przykładają dużą wagę do jej szerokiej promocji w kraju i za granicą. Wiąże się to jednak z wymaganiami w zakresie walorów artystycznych i tematycznych (sacrum) prezentowanych wyrobów.

Szczegółowe informacje na stronie:LINK