Rzeczpospolita: Będą pieniądze na promocję firm

„Przedsiębiorca, który weźmie udział w branżowym programie promocji, będzie mógł uzyskać nawet 300 tys. zł pomocy.”

„Na program promocji ogólnej maksymalna dotacja sięgnie 25 tys. zł. Takie są założenia projektu rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach „Innowacyjnej gospodarki (IG)”.”

„Jednocześnie dla programów specjalistycznych wsparcie będzie stanowić 60 proc. kosztów, a dla promocji ogólnej 50 proc. Pozostałą część przedsiębiorca, który zechce uczestniczyć w targach, misjach gospodarczych, seminariach, konferencjach i innych tego typu imprezach, będzie musiał sfinansować ze środków własnych.”

„Projekt rozporządzenia wprowadza oczywiście definicje promocji branżowej i ogólnej. Ta pierwsza ma być reklamą konkretnego sektora gospodarczego lub określonej grupy produktowej. Celem drugiej powinna być generalna.”

Więcej: rp.pl

Michał Kołtuniak

6.11.2009

LINK