Budowanie zespołu ekspertów

Już 18 i 19 listopada br. w Zakopanym odbędzie się drugie szkolenie realizowane w ramach Zadania 4 Projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” obejmującego cykl spotkań wzmacniających potencjał ekspercki organizacji członkowskich ZRP.

 

Celem warsztatów jest rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach dialogu społecznego. Seminaria przyczynią się do zacieśniania współpracy oraz będą sprzyjały budowaniu zespołu ekspertów ZRP. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami prowadzenia dialogu oraz rolą partnerów społecznych w procesie podejmowania decyzji i opiniowania aktów prawnych.

 

Analiza przykładów z bieżących prac Komisji Trójstronnej uwypukli praktyczny wymiar konsultacji społecznych. Uczestnicy szkoleń zapoznają się także z wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 

W szkoleniu wzmacniającym weźmie udział 26 osób po jednym przedstawicielu z każdej izby.