Otwórzmy firmy… na młodzież

Od 16 do 22 listopada 2009 roku na całym świecie odbywać się będzie II edycja Global Etrepreneurship Week (GEW) – kampanii społecznej zachęcającej młodzież do wyboru przedsiębiorczej postawy życiowej. Jednym z najważniejszych projektów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest projekt „Otwarta firma”, w ramach którego uczniowie i studenci odbędą liczne wizyty w przedsiębiorstwach, aby zapoznać się z zasadami gospodarki wolnorynkowej, poznać specyfikę biznesu i zrozumieć motywacje działania przedsiębiorców. W ubiegłym roku w polskiej edycji GEW uczestniczyło ponad 100 tys. młodych ludzi.

I edycja GEW od razu stała się największą globalną kampanią promującą postawy przedsiębiorcze wśród ludzi młodych. Wzięło udział 78 państw, w tym Polska. Dzięki liczbie zaangażowanych  partnerów i zorganizowanych wydarzeń nasz kraj był jednym z jej światowych liderów.

W ubiegłym roku zaproszenie przyjęły 92 organizacje, organizacje, firmy i instytucje. Razem z ich kooperantami ta koalicja liczyła ponad 253 podmioty. Jeśli jednak uwzględnić także wszystkie szkoły i firmy biorące udział w projekcie „Otwarta Firma”, partnerów zaangażowanych w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce było 2144. Polska okazała się najaktywniejszym w świecie organizatorem GEW!

W ramach koordynowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości projektu „Otwarta firma” 78 tys. dzieci i młodzieży odwiedziło przedsiębiorstwa, by przyjrzeć się ich działalności. 627 szkół i 1391 firm i instytucji wspólnie przeprowadziło 1356 lekcji przedsiębiorczości. Nawiązane przy tej okazji kontakty często zamieniły się w całoroczną współpracę, która wzmacnia praktyczną stronę edukacji ekonomicznej w szkołach.

Podobnie jak w rok temu organizację GEW w Polsce wspiera Komitet Honorowy na czele z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Członkami Komitetu są m.in. Aleksander Grad, Katarzyna Hall, Aleksander Smolar, Irena Eris, Andrzej Blikle.

Honorowy Komitet Organizacyjny  apeluje do wszystkich firm w Polsce o aktywny udział w organizacji Tygodnia, a przede wszystkim w projekcie „Otwarta firma”. Jest to bowiem znakomita okazja do poprawy wizerunku przedsiębiorców w społeczeństwie. Badania wykazują, że im bliższy kontakt mają badani z przedsiębiorcami, tym lepszą mają na ich temat opinię.

Ponadto spotkania można i trzeba wykorzystać do:
– uświadomienia młodzieży, jak działa gospodarka wolnorynkowa i jaką rolę odgrywa w niej kategoria „zysku”
– zachęcania uczestników spotkań do życiowej aktywności i przedsiębiorczości.

Przebieg spotkań zależy od uzgodnień obu stron, jednak warto pamiętać, że ich poziom merytoryczny musi być dostosowany do wieku i wiedzy gości.

Jak zorganizować takie spotkanie?

Trzeba wyjść z inicjatywą i zaprosić szkoły i uczelnie z najbliższej okolicy lub skorzystać ze strony http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/, za pośrednictwem której można nawiązać kontakt z zainteresowanymi placówkami oświatowymi.