Aktualności

Obwieszczenie Prezesa ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, że wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018 r. wynosi 107,0%.

Czytaj dalej

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3161,70 zł.

Czytaj dalej

Najniższe emerytury i renty. Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.:
• kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
o 1029,80 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
o 772,35 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Czytaj dalej

Centrum Rozwoju MŚP uruchomione przy PARP

27 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła Centrum Rozwoju MŚP. Misją nowej komórki jest „Inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

Czytaj dalej

Komunikat Prezesa ZUS z 20 lutego 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3161,70 zł. Podstawa, art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r. poz. 1543).

Czytaj dalej

Bliżej funduszy europejskich. Spotkanie regionalne w Łodzi

20 lutego w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się piąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj dalej

Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu „Zaułek Rzemiosła”. Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodowe.

Czytaj dalej

Polsko-Armeńskie Forum Biznesu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii RP zaprasza do udziału w Polsko-Armeńskim Forum Biznesu, które odbędzie się w dniu 20 lutego w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej

Wielkanocny Jarmark Rękodzieła w Górze Kalwarii

Władze Gminy Góra Kalwaria zapraszają w Niedzielę Palmową 25 marca na Wielkanocny Jarmark Rękodzieła, który adresowany jest do artystów i rzemieślników oraz producentów zdrowej lokalnej żywności. Celem wydarzenia jest promocja zdrowej, regionalnej żywności, rękodzieła oraz wyrobów rzemieślniczych.

Czytaj dalej

E-składki zdają egzamin

Z informacji uzyskanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynika, że pierwszy miesiąc funkcjonowania indywidualnych numerów rachunków składkowych to wpływy większe od tych ze stycznia ubiegłego roku aż o 11 proc.

Czytaj dalej

Wspólna akcja promocyjna ZUS i ZRP

Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został nowy sposób rozliczania należności w ZUS, polegający na tym, że przedsiębiorca jednym przelewem, opłaca składki na wszystkie ubezpieczenia. Nie musi wskazywać w przelewie, jakie składki i za jaki okres je opłaca.

Czytaj dalej