Podręcznik Beneficjenta zaktualizowany

PARP informuje, że w związku z uruchomieniem w SL2014 nowego modułu Dokumentacja – zaktualizowano Podręcznik Beneficjenta. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje beneficjentów, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywali system SL2014.
 
Dzięki systemowi mogą m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. 

Więcej: LINK