sukcesja w firmach rodzinnych. Nabór wniosków

12 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w konkursie Sukcesja  w firmach rodzinnych. Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP.
 
Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Dodatkowo organizacje: pracodawców, związkowe, samorządu gospodarczego i przedsiębiorcy.
 
Niezbędne założenia projektów, które będą podlegać dofinansowaniu:
diagnoza firmy rodzinnej w obszarach: prawnym, finansowym, organizacyjnym oraz zakres wsparcia psychologicznego,
zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych,
wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji.

Więcej: LINK