„Badania na Rynek”. Nowe rozdanie konkursów

20 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w dwóch konkursach „Badania na rynek”.  Dotacje można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Konieczna jest realizacja projektów wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych, dzięki którym na rynek zostanie wprowadzony nowy, bądź znacząco ulepszony produkt, wyrób lub usługa.
 
PARP oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom nawet 20 mln zł wsparcia na projekt, w tym 450 tys. zł na eksperymentalne prace rozwojowe i 0,5 mln złna usługi doradcze.

Więcej: LINK