Wzór oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektów w ramach:
3.2.1 „Badania na rynek” POIR
1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” POPW,
1.2 „Wsparcie internacjonalizacji MŚP” POPW (projekty realizowane w ramach schematu jednoetapowego lub realizowane w ramach etapu II),
1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” POPW,
1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP” POPW,
1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,
zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do PARP oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu według wzoru. Oświadczenie za rok 2017 powinno zostać dostarczone do PARP do 31 marca 2018 r.

Więcej: LINK