Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu „Zaułek Rzemiosła”. Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodowe. 

 

Uczestnikiem programu mogą zostać czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów miasta objętych programem, bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.

 

Udział w programie daje możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej, uczestnictwa w promocji programu czy szkoleń i doradztwa specjalistycznego (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników.

 

Program „Zaułek Rzemiosła” jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań, realizowanym na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

 

Więcej: LINK